Trang chủTiểu ThuyếtKiếm HiệpXuyên KhôngHiện ĐạiNgười Lớn, Truyện 18+ Đọc Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh - Lý Tiểu Tà

Đọc Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh (Chương 1026) - Lý Tiểu Tà

Đỉnh Cấp Lưu Manh - Lý Tiểu Tà
Điểm: 8.4/1010 Bình Chọn

Đọc Truyện online Đỉnh Cấp Lưu Manh - Lý Tiểu Tà

Tên Gốc:

Tác Giả:

Biên Dịch: Chưa rõ,

Nhân Vật: Chưa rõ, ,

Thể loại: Tiểu Thuyết,Kiếm Hiệp,Xuyên Không,Hiện Đại,Người Lớn, Truyện 18+,

Quốc gia: Trung Quốc

Năm: 2008

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Lượt xem: 1286276

Thong ke Đang Đọc Truyện Này

Đọc Truyện
Đọc Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh - Lý Tiểu Tà

Mục Lục


Chương Mở Đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91-92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382
Chương 383
Chương 384
Chương 385
Chương 386
Chương 387
Chương 388
Chương 389
Chương 390
Chương 391
Chương 392
Chương 393
Chương 394
Chương 395
Chương 396
Chương 397
Chương 398
Chương 399
Chương 400
Chương 401
Chương 402
Chương 403
Chương 404
Chương 405
Chương 406
Chương 407
Chương 408
Chương 409
Chương 410
Chương 411
Chương 412
Chương 413
Chương 414
Chương 415
Chương 416
Chương 417
Chương 418
Chương 419
Chương 420
Chương 421
Chương 422
Chương 423
Chương 424
Chương 425
Chương 426
Chương 427
Chương 428
Chương 429
Chương 430
Chương 431
Chương 432
Chương 433
Chương 434
Chương 435
Chương 436
Chương 437
Chương 438
Chương 439
Chương 440
Chương 441
Chương 442
Chương 443
Chương 444
Chương 445
Chương 446
Chương 447
Chương 448
Chương 449
Chương 450
Chương 451
Chương 452
Chương 453
Chương 454
Chương 455
Chương 456
Chương 457
Chương 458
Chương 459
Chương 460
Chương 461
Chương 462
Chương 463
Chương 464
Chương 465
Chương 466
Chương 467
Chương 468
Chương 469
Chương 470
Chương 471
Chương 472
Chương 473
Chương 474
Chương 475
Chương 476
Chương 477
Chương 478
Chương 479
Chương 480
Chương 481
Chương 482
Chương 483
Chương 484
Chương 485
Chương 486
Chương 487
Chương 488
Chương 489
Chương 490
Chương 491
Chương 492
Chương 493
Chương 494
Chương 495
Chương 496
Chương 497
Chương 498
Chương 499
Chương 500
Chương 501
Chương 502
Chương 503
Chương 504
Chương 505
Chương 506
Chương 507
Chương 508
Chương 509
Chương 510
Chương 511
Chương 512
Chương 513
Chương 514
Chương 515
Chương 516
Chương 517
Chương 518
Chương 519
Chương 520
Chương 521
Chương 522
Chương 523
Chương 524
Chương 525
Chương 526
Chương 527
Chương 528
Chương 529
Chương 530
Chương 531
Chương 532
Chương 533
Chương 534
Chương 535
Chương 536
Chương 537
Chương 538
Chương 539
Chương 540
Chương 541
Chương 542
Chương 543
Chương 544
Chương 545
Chương 546
Chương 547
Chương 548
Chương 549
Chương 550
Chương 551
Chương 552
Chương 553
Chương 554
Chương 555
Chương 556
Chương 557
Chương 558
Chương 559
Chương 560
Chương 561
Chương 562
Chương 563
Chương 564
Chương 565
Chương 566
Chương 567
Chương 568
Chương 569
Chương 570
Chương 571
Chương 572
Chương 573
Chương 574
Chương 575
Chương 576
Chương 577
Chương 578
Chương 579
Chương 580
Chương 581
Chương 582
Chương 583
Chương 584
Chương 585
Chương 586
Chương 587
Chương 588
Chương 589
Chương 590
Chương 591
Chương 592
Chương 593
Chương 594
Chương 595
Chương 596
Chương 597
Chương 598
Chương 599
Chương 600
Chương 601
Chương 602
Chương 603
Chương 604
Chương 605
Chương 606
Chương 607
Chương 608
Chương 609
Chương 610
Chương 611
Chương 612
Chương 613
Chương 614
Chương 615
Chương 616
Chương 617
Chương 618
Chương 619
Chương 620
Chương 621
Chương 622
Chương 623
Chương 624
Chương 625
Chương 626
Chương 627
Chương 628
Chương 629
Chương 630
Chương 631
Chương 632
Chương 633
Chương 634
Chương 635
Chương 636
Chương 637
Chương 638
Chương 639
Chương 640
Chương 641
Chương 642
Chương 643
Chương 644
Chương 645
Chương 646
Chương 647
Chương 648
Chương 649
Chương 650
Chương 651
Chương 652
Chương 653
Chương 654
Chương 655
Chương 656
Chương 657
Chương 658
Chương 659
Chương 660
Chương 661
Chương 662
Chương 663
Chương 664
Chương 665
Chương 666
Chương 667
Chương 668
Chương 669
Chương 670
Chương 671
Chương 672
Chương 673
Chương 674
Chương 675
Chương 676
Chương 677
Chương 678
Chương 679
Chương 680
Chương 681
Chương 682
Chương 683
Chương 684
Chương 685
Chương 686
Chương 687
Chương 688
Chương 689
Chương 690
Chương 691
Chương 692
Chương 693
Chương 694
Chương 695
Chương 696
Chương 697
Chương 698
Chương 699
Chương 700
Chương 701
Chương 702
Chương 703
Chương 704
Chương 705
Chương 706
Chương 707
Chương 708
Chương 709
Chương 710
Chương 711
Chương 712
Chương 713
Chương 714
Chương 715
Chương 716
Chương 717
Chương 718
Chương 719
Chương 720
Chương 721
Chương 722
Chương 723
Chương 724
Chương 725
Chương 726
Chương 727
Chương 728
Chương 729
Chương 730
Chương 731
Chương 732
Chương 733
Chương 734
Chương 735
Chương 736
Chương 737
Chương 738
Chương 739
Chương 740
Chương 741
Chương 742
Chương 743
Chương 744
Chương 745
Chương 746
Chương 747
Chương 748
Chương 749
Chương 750
Chương 751
Chương 752
Chương 753
Chương 754
Chương 755
Chương 756
Chương 757
Chương 758
Chương 759
Chương 760
Chương 761
Chương 762
Chương 763
Chương 764
Chương 765
Chương 766
Chương 767
Chương 768
Chương 769
Chương 770
Chương 771
Chương 772
Chương 773
Chương 774
Chương 775
Chương 776
Chương 777
Chương 778
Chương 779
Chương 780
Chương 781
Chương 782
Chương 783
Chương 784
Chương 785
Chương 786
Chương 787
Chương 788
Chương 789
Chương 790
Chương 791
Chương 792
Chương 793
Chương 794
Chương 795
Chương 796
Chương 797
Chương 798
Chương 799
Chương 800
Chương 801
Chương 802
Chương 803
Chương 804
Chương 805
Chương 806
Chương 807
Chương 808
Chương 809
Chương 810
Chương 811
Chương 812
Chương 813
Chương 814
Chương 815
Chương 816
Chương 817
Chương 818
Chương 819
Chương 820
Chương 821
Chương 822
Chương 823
Chương 824
Chương 825
Chương 826
Chương 827
Chương 828
Chương 829
Chương 830
Chương 831
Chương 832
Chương 833
Chương 834
Chương 835
Chương 836
Chương 837
Chương 838
Chương 839
Chương 840
Chương 841
Chương 842
Chương 843
Chương 844
Chương 845
Chương 846
Chương 847
Chương 848
Chương 849
Chương 850
Chương 851
Chương 852
Chương 853
Chương 854
Chương 855
Chương 856
Chương 857
Chương 858
Chương 859
Chương 860
Chương 861
Chương 862
Chương 863
Chương 864
Chương 865
Chương 866
Chương 867
Chương 868
Chương 869
Chương 870
Chương 871
Chương 872
Chương 873
Chương 874
Chương 875
Chương 876
Chương 877
Chương 878
Chương 879
Chương 880
Chương 881
Chương 882
Chương 883
Chương 884
Chương 885
Chương 886
Chương 887
Chương 888
Chương 889
Chương 890
Chương 891
Chương 892
Chương 893
Chương 894
Chương 895
Chương 896
Chương 897
Chương 898
Chương 899
Chương 900
Chương 901
Chương 902
Chương 903
Chương 904
Chương 905
Chương 906
Chương 907
Chương 908
Chương 909
Chương 910
Chương 911
Chương 912
Chương 913
Chương 914
Chương 915
Chương 916
Chương 917
Chương 918
Chương 919
Chương 920
Chương 921
Chương 922
Chương 923
Chương 924
Chương 925
Chương 926
Chương 927
Chương 928
Chương 929
Chương 930
Chương 931
Chương 932
Chương 933
Chương 934
Chương 935
Chương 936
Chương 937
Chương 938
Chương 939
Chương 940
Chương 941
Chương 942
Chương 943
Chương 944
Chương 945
Chương 946
Chương 947
Chương 948
Chương 949
Chương 950
Chương 951
Chương 952
Chương 953
Chương 954
Chương 955
Chương 956
Chương 957
Chương 958
Chương 959
Chương 960
Chương 961
Chương 962
Chương 963
Chương 964
Chương 965
Chương 966
Chương 967
Chương 968
Chương 969
Chương 970
Chương 971
Chương 972
Chương 973
Chương 974
Chương 975
Chương 976
Chương 977
Chương 978
Chương 979
Chương 980
Chương 981
Chương 982
Chương 983
Chương 984
Chương 985
Chương 986
Chương 987
Chương 988
Chương 989
Chương 990
Chương 991
Chương 992
Chương 993
Chương 994
Chương 995
Chương 996
Chương 997
Chương 998
Chương 999
Chương 1000
Chương 1001
Chương 1002
Chương 1003
Chương 1004
Chương 1005
Chương 1006
Chương 1007
Chương 1008
Chương 1009
Chương 1010
Chương 1011
Chương 1012
Chương 1013
Chương 1014
Chương 1015
Chương 1016
Chương 1017
Chương 1018
Chương 1019
Chương 1020
Chương 1021
Chương 1022
Chương 1023
Chương 1024
Chương 1025
Chương 91
Chương 92
Chương 1026
Chương 1027
Chương 1028
Chương 1029
Chương 1030
Chương 1033
Chương 1034
Chương 1035
Chương 1036
Chương 1037
Chương 1038
Chương 1039
Chương 1040
Chương 1041
Chương 1042
Chương 1043
Chương 1044
Chương 1045
Chương 1046
Chương 1047
Chương 1048
Chương 1049
Chương 1050
Chương 1051
Chương 1052
Chương 1053
Chương 1054
Chương 1055
Chương 1056
Chương 1057
Chương 1058
Chương 1059Nghe Truyện Audio:


Nghe Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Audio Online
Đang Cập Nhật

Giới Thiệu:

Hướng Nhật là một đại ca xã hội đen của bang Bạch Hổ tại Bắc Hải, vì đàn em thân tín phản bội truy sát, chết một cái chết tức tưởi.

Sau khi chết, vì cơ duyên mà hồn hắn nhập vào người một sinh viên đại học với cái tên là Hướng Quỳ, một kẻ đúng theo cái nghĩa "thư sinh trói gà không chặt". Thế nhưng khi Hướng Nhật nhập hồn vào xác Hướng Quỳ thì mọi việc trở lên khác trước rất nhiều. Đây gọi là Hướng Nhật hồi sinh trong một thân xác mới.

Thứ nhất, hắn rất giỏi võ. Với sự trui rèn võ thuật các môn từ Nhu đạo, Triệt quyền đạo, Đài quyền đạo và Không thủ đạo, đặc biệt là Triệt quyền đạo của đại cao thủ Bruce Lee, Hướng Nhật có một thân võ công thuộc vào hàng đại tông sư, có lần hồi trẻ còn cầm đao đuổi chạy một lúc gần 100 thằng du côn.

Thứ nhì, hắn rất giàu có. Lúc trẻ vừa đi học, vừa làm lưu manh, khi tốt nghiệp lấy được hai bằng đại học về kinh tế và luật ra, hắn trong thời gian đó cũng đem số tiền của bang Bạch Hổ(thu được qua các phi vụ làm ăn hay bảo kê kiếm tiền) rót vào thương trường đầu tư lấy lãi.

Thứ ba, hắn rất lưu manh. Tôn chỉ sống là một lưu manh chính nghĩa, dù làm gì cũng nhất quyết không buôn bán thuốc phiện hoặc các thuốc gây nghiện khác.

Thứ tư, hắn rất sợ yêu, nhưng chính vì theo tình tình chạy, trốn tình tình theo mà hắn trở nên rất đào hoa.

Nguồn: tangthuvien.com, hoanguyettaodan.net, 4vn.eu
Thể loại: Đô thị, Dị năng, Sắc hiệp

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà , đây là truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết,Kiếm Hiệp,Xuyên Không,Hiện Đại,Người Lớn, Truyện 18+,. Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ.


Download Truyện:

Đang Cập Nhật

Bình Luận Facebook
Bình Luận Google PlusTAGS: Đô thị, Dị năng, Sắc hiệp, dinh Cap Luu Manh, Doc Truyen dinh Cap Luu Manh, Doc Truyen dinh Cap Luu Manh Online, Doc Truyendinh Cap Luu Manh Tren Dien Thoai, dinh Cap Luu Manh Tron Bo, dinh Cap Luu Manh Full, dinh Cap Luu Manh Hoan, dinh Cap Luu Manh Chuong 1026, Đỉnh Cấp Lưu Manh chương 1026, Đỉnh Cấp Lưu Manh - Lý Tiểu Tà đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh online, đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh trên di động, Đỉnh Cấp Lưu Manh wattpad, Đỉnh Cấp Lưu Manh hoàn, Đỉnh Cấp Lưu Manh full, doc truyen Đỉnh Cấp Lưu Manh, truyen ngan Đỉnh Cấp Lưu Manh, Đỉnh Cấp Lưu Manh hoàn, Đỉnh Cấp Lưu Manh chương cuối, đọc đam mỹ, truyện dài, truyện dài hay, truyện ngắn hay, tiểu thuyết hay, tiểu thuyết tình yêu, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện trên di động, iphone, ipad, Đỉnh Cấp Lưu Manh pdf, truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh audio, download Đỉnh Cấp Lưu Manh bản word, Đỉnh Cấp Lưu Manh convert, Đỉnh Cấp Lưu Manh ebook

TRUYỆN HOT TRONG THÁNGXem thêm...

Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư - Cơ Thủy Linh

Full

Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư - Cơ Thủy Linh

Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Truyện Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn đọc trên trang đọc truyện online, câu chuyện khá thú vị và hấp dẫn, vừa có ...

Đế Tôn - Trạch Trư

Chương 30

Đế Tôn - Trạch Trư

Võ đạo có thể Thông Thần!Võ đạo tu luyện đến Thần Luân cảnh giới, liền có thể luyện tựu Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại - Gia Diệp Mạn

Chương 2

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại - Gia Diệp Mạn

Lần đầu gặp mặt sau năm năm, hắn ném nhẫn cưới của cô, xé rách váy cưới của cô, đem cô vào phòng chứa đồ tối tăm, điên cuồng chiếm đoạt. Tất cả những ngụy ...

Phong Vân - Đan Thanh

Full

Phong Vân - Đan Thanh

Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? bạn là người yêu thích đến điên đảo từng đừng nét khắc họa nhân vật trong bộ truyện tranh Phong-Vân của Mã Vinh Thành ? Nhưng hơn ...

Trời Đất Tác Thành - Tang giới

Full

Trời Đất Tác Thành - Tang giới

Kha Khinh Đằng, lão đại hắc bang, lạnh lùng, nghiện sạch sẽ, và mắc chứng ghét phụ nữ, nhưng Doãn Bích Giới là một trường hợp ngoại lệ của anh.Hai năm trước, Doãn Bích Giới ...

Dược Thần - Ám Ma Sư

Full

Dược Thần - Ám Ma Sư

Dược Thần

Truyện Dược Thần là một truyện khá hấp dẫn của tác giả Ám Ma Sư, truyện được tác giả xây dựng một cách sống động, đầy những điều kì ảo, thực ảo đan xen ...

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi - Chá Mễ Thố

Full

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi - Chá Mễ Thố

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Một tác phẩm nữa của tác giả Chế Mễ Thổ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi là một bộ truyện hay thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình. Nội dung của truyện Quỷ ...

TRUYỆN CÓ THỂ BẠN CHƯA ĐỌC

Bước Chân Vào Bóng Đêm - Pun

Full

Bước Chân Vào Bóng Đêm - Pun

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Có đôi khi sự trái ngược lại làm nên một tình yêu. Người ta vẫn thường hay nói yêu nhau để bù đắp cho nhau những khuyết điểm, và tình yêu thì không chưa ...

Vụng Dại Tuổi 17 - La Thị Ánh Hường

Full

Vụng Dại Tuổi 17 - La Thị Ánh Hường

Vụng Dại Tuổi 17

...

Thiếu Gia Chớ Làm Càn - Tinh Dã Anh

Full

Thiếu Gia Chớ Làm Càn - Tinh Dã Anh

Thiếu Gia Chớ Làm Càn

...

Vòng Quay Số Phận - bluestar_110

Full

Vòng Quay Số Phận - bluestar_110

Vòng quay số phận

...

Nếu ... Chỉ Là Nếu Thôi - BUN

Full

Nếu ... Chỉ Là Nếu Thôi - BUN

Nếu ... Chỉ Là Nếu Thôi

...

Anh Mãi Yêu Em Bé Cưng - lala^

Full

Anh Mãi Yêu Em Bé Cưng - lala^

ANH MÃi YÊU EM BÉ CƯNG

 ChÚc CaC bAN DoC TruyeN VuI Ve Nham

Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi - Nguyệt

Full

Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi - Nguyệt

Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Bạn đang đọc truyện Chỉ làm vương phi của ngươi của tác giả Nguyệt trên website đọc truyện online. Từ nhỏ đến lớn ,một giấc mộng luôn quấn quanh lấy nàng ,trong mộng có ...

Tắt Quảng Cáo [X]