Trang chủTiểu ThuyếtKiếm HiệpCổ TrangHuyền HuyễnAudio, Nghe Truyện Đọc Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Du Thái Hư

Đọc Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn (Full) - Kiếm Du Thái Hư

Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Du Thái Hư
Điểm: 10/101 Bình Chọn

Đọc Truyện online Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Du Thái Hư

Tên Gốc: 剑道独尊

Tác Giả:

Biên Dịch: Dungnhi 4vn.eu,

Nhân Vật: Chưa rõ, ,

Thể loại: Tiểu Thuyết,Kiếm Hiệp,Cổ Trang,Huyền Huyễn,Audio, Nghe Truyện,

Quốc gia: Trung Quốc

Năm: 2012

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Lượt xem: 149653

Thong ke Đang Đọc Truyện Này

Đọc Truyện
Đọc Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Du Thái Hư

Mục Lục


Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382
Chương 383
Chương 384
Chương 385
Chương 386
Chương 387
Chương 388
Chương 389
Chương 390
Chương 391
Chương 392
Chương 393
Chương 394
Chương 395
Chương 396
Chương 397
Chương 398
Chương 399
Chương 400
Chương 401
Chương 402
Chương 403
Chương 404
Chương 405
Chương 406
Chương 407
Chương 408
Chương 409
Chương 410
Chương 411
Chương 412
Chương 413
Chương 414
Chương 415
Chương 416
Chương 417
Chương 418
Chương 419
Chương 420
Chương 421
Chương 422
Chương 423
Chương 424
Chương 425
Chương 426
Chương 427
Chương 428
Chương 429
Chương 430
Chương 431
Chương 432
Chương 433
Chương 434
Chương 435
Chương 436
Chương 437
Chương 438
Chương 439
Chương 440
Chương 441
Chương 442
Chương 443
Chương 444
Chương 445
Chương 446
Chương 447
Chương 448
Chương 449
Chương 450
Chương 451
Chương 452
Chương 453
Chương 454
Chương 455
Chương 456
Chương 457
Chương 458
Chương 459
Chương 460
Chương 461
Chương 462
Chương 463
Chương 464
Chương 465
Chương 466
Chương 467
Chương 468
Chương 469
Chương 470
Chương 471
Chương 472
Chương 473
Chương 474
Chương 475
Chương 476
Chương 477
Chương 478
Chương 479
Chương 480
Chương 481
Chương 482
Chương 483
Chương 484
Chương 485
Chương 486
Chương 487
Chương 488
Chương 489
Chương 490
Chương 491
Chương 492
Chương 493
Chương 494
Chương 495
Chương 496
Chương 497
Chương 498
Chương 499
Chương 500
Chương 501
Chương 502
Chương 503
Chương 504
Chương 505
Chương 506
Chương 507
Chương 508
Chương 509
Chương 510
Chương 511
Chương 512
Chương 513
Chương 514
Chương 515
Chương 516
Chương 517
Chương 518
Chương 519
Chương 520
Chương 521
Chương 522
Chương 523
Chương 524
Chương 525
Chương 526
Chương 527
Chương 528
Chương 529
Chương 530
Chương 531
Chương 532
Chương 533
Chương 534
Chương 535
Chương 536
Chương 537
Chương 538
Chương 539
Chương 540
Chương 541
Chương 542
Chương 543
Chương 544
Chương 545
Chương 546
Chương 547
Chương 548
Chương 549
Chương 550
Chương 551
Chương 552
Chương 553
Chương 554
Chương 555
Chương 556
Chương 557
Chương 558
Chương 559
Chương 560
Chương 561
Chương 562
Chương 563
Chương 564
Chương 565
Chương 566
Chương 567
Chương 568
Chương 569
Chương 570
Chương 571
Chương 572
Chương 573
Chương 574
Chương 575
Chương 576
Chương 577
Chương 578
Chương 579
Chương 580
Chương 581
Chương 582
Chương 583
Chương 584
Chương 585
Chương 586
Chương 587
Chương 588
Chương 589
Chương 590
Chương 591
Chương 592
Chương 593
Chương 594
Chương 595
Chương 596
Chương 597
Chương 598
Chương 599
Chương 600
Chương 601
Chương 602
Chương 603
Chương 604
Chương 605
Chương 606
Chương 607
Chương 608
Chương 609
Chương 610
Chương 611
Chương 612
Chương 613
Chương 614
Chương 615
Chương 616
Chương 617
Chương 618
Chương 619
Chương 620
Chương 621
Chương 622
Chương 623
Chương 624
Chương 625
Chương 626
Chương 627
Chương 628
Chương 629
Chương 630
Chương 631
Chương 632
Chương 633
Chương 634
Chương 635
Chương 636
Chương 637
Chương 638
Chương 639
Chương 640
Chương 641
Chương 642
Chương 643
Chương 644
Chương 645
Chương 646
Chương 647
Chương 648
Chương 649
Chương 650
Chương 651
Chương 652
Chương 653
Chương 654
Chương 655
Chương 656
Chương 657
Chương 658
Chương 659
Chương 660
Chương 661
Chương 662
Chương 663
Chương 664
Chương 665
Chương 666
Chương 667
Chương 668
Chương 669
Chương 670
Chương 671
Chương 672
Chương 673
Chương 674
Chương 675
Chương 676
Chương 677
Chương 678
Chương 679
Chương 680
Chương 681
Chương 682
Chương 683
Chương 684
Chương 685
Chương 686
Chương 687
Chương 688
Chương 689
Chương 690
Chương 691
Chương 692
Chương 693
Chương 694
Chương 695
Chương 696
Chương 697
Chương 698
Chương 699
Chương 700
Chương 701
Chương 702
Chương 703
Chương 704
Chương 705
Chương 706
Chương 707
Chương 708
Chương 709
Chương 710
Chương 711
Chương 712
Chương 713
Chương 714
Chương 715
Chương 716
Chương 717
Chương 718
Chương 719
Chương 720
Chương 721
Chương 722
Chương 723
Chương 724
Chương 725
Chương 726
Chương 727
Chương 728
Chương 729
Chương 730
Chương 731
Chương 732
Chương 733
Chương 734
Chương 735
Chương 736
Chương 737
Chương 738
Chương 739
Chương 740
Chương 741
Chương 742
Chương 743
Chương 744
Chương 745
Chương 746
Chương 747
Chương 748
Chương 749
Chương 750
Chương 751
Chương 752
Chương 753
Chương 754
Chương 755
Chương 756
Chương 757
Chương 758
Chương 759
Chương 760
Chương 761
Chương 762
Chương 763
Chương 764
Chương 765
Chương 766
Chương 767
Chương 768
Chương 769
Chương 770
Chương 771
Chương 772
Chương 773
Chương 774
Chương 775
Chương 776
Chương 777
Chương 778
Chương 779
Chương 780
Chương 781
Chương 782
Chương 783
Chương 784
Chương 785
Chương 786
Chương 787
Chương 788
Chương 789
Chương 790
Chương 791
Chương 792
Chương 793
Chương 794
Chương 795
Chương 796
Chương 797
Chương 798
Chương 799
Chương 800
Chương 801
Chương 802
Chương 803
Chương 804
Chương 805
Chương 806
Chương 807
Chương 808
Chương 809
Chương 810
Chương 811
Chương 812
Chương 813
Chương 814
Chương 815
Chương 816
Chương 817
Chương 818
Chương 819
Chương 820
Chương 821
Chương 822
Chương 823
Chương 824
Chương 825
Chương 826
Chương 827
Chương 828
Chương 829
Chương 830
Chương 831
Chương 832
Chương 833
Chương 834
Chương 835
Chương 836
Chương 837
Chương 838
Chương 839
Chương 840
Chương 841
Chương 842
Chương 843
Chương 844
Chương 845
Chương 846
Chương 847
Chương 848
Chương 849
Chương 850
Chương 851
Chương 852
Chương 853
Chương 854
Chương 855
Chương 856
Chương 857
Chương 858
Chương 859
Chương 860
Chương 861
Chương 862
Chương 863
Chương 864
Chương 865
Chương 866
Chương 867
Chương 868
Chương 869
Chương 870
Chương 871
Chương 872
Chương 873
Chương 874
Chương 875
Chương 876
Chương 877
Chương 878
Chương 879
Chương 880
Chương 881
Chương 882
Chương 883
Chương 884
Chương 885
Chương 886
Chương 887
Chương 888
Chương 889
Chương 890
Chương 891
Chương 892
Chương 893
Chương 894
Chương 895
Chương 896
Chương 897
Chương 898
Chương 899
Chương 900
Chương 901
Chương 902
Chương 903
Chương 904
Chương 905
Chương 906
Chương 907
Chương 908
Chương 909
Chương 910
Chương 911
Chương 912
Chương 913
Chương 914
Chương 915
Chương 916
Chương 917
Chương 918
Chương 919
Chương 920
Chương 921
Chương 922
Chương 923
Chương 924
Chương 925
Chương 926
Chương 927
Chương 928
Chương 929
Chương 930
Chương 931
Chương 932
Chương 933
Chương 934
Chương 935
Chương 936
Chương 937
Chương 938
Chương 939
Chương 940
Chương 941
Chương 942
Chương 943
Chương 944
Chương 945
Chương 946
Chương 947
Chương 948
Chương 949
Chương 950
Chương 951
Chương 952
Chương 953
Chương 954
Chương 955
Chương 956
Chương 957
Chương 958
Chương 959
Chương 960
Chương 961
Chương 962
Chương 963
Chương 964
Chương 965
Chương 966
Chương 967
Chương 968
Chương 969
Chương 970
Chương 971
Chương 972
Chương 973
Chương 974
Chương 975
Chương 976
Chương 977
Chương 978
Chương 979
Chương 980
Chương 981
Chương 982
Chương 983
Chương 984
Chương 985
Chương 986
Chương 987
Chương 988
Chương 989
Chương 990
Chương 991
Chương 992
Chương 993
Chương 994
Chương 995
Chương 996
Chương 997
Chương 998
Chương 999
Chương 1000
Chương 1001
Chương 1002
Chương 1003
Chương 1004
Chương 1005
Chương 1006
Chương 1007
Chương 1008
Chương 1009
Chương 1010
Chương 1011
Chương 1012
Chương 1013
Chương 1014
Chương 1015
Chương 1016
Chương 1017
Chương 1018
Chương 1019
Chương 1020
Chương 1021
Chương 1022
Chương 1023
Chương 1024
Chương 1025
Chương 1026
Chương 1027
Chương 1028
Chương 1029
Chương 1030
Chương 1031
Chương 1032
Chương 1033
Chương 1034
Chương 1035
Chương 1036
Chương 1037
Chương 1038
Chương 1039
Chương 1040
Chương 1041
Chương 1042
Chương 1043
Chương 1044
Chương 1045
Chương 1046
Chương 1047
Chương 1048
Chương 1049
Chương 1050
Chương 1051
Chương 1052
Chương 1053
Chương 1054
Chương 1055
Chương 1056
Chương 1057
Chương 1058
Chương 1059
Chương 1060
Chương 1061
Chương 1062
Chương 1063
Chương 1064
Chương 1065
Chương 1066
Chương 1067
Chương 1068
Chương 1069
Chương 1070
Chương 1071
Chương 1072
Chương 1073
Chương 1074
Chương 1075
Chương 1076
Chương 1077
Chương 1078
Chương 1079
Chương 1080
Chương 1081
Chương 1082
Chương 1083
Chương 1084
Chương 1085
Chương 1086
Chương 1087
Chương 1088
Chương 1089
Chương 1090
Chương 1091
Chương 1092
Chương 1093
Chương 1094
Chương 1095
Chương 1096
Chương 1097
Chương 1098
Chương 1099
Chương 1100
Chương 1101
Chương 1102
Chương 1103
Chương 1104
Chương 1105
Chương 1106
Chương 1107
Chương 1108
Chương 1109
Chương 1110
Chương 1111
Chương 1112
Chương 1113
Chương 1114
Chương 1115
Chương 1116
Chương 1117
Chương 1118
Chương 1119
Chương 1120
Chương 1121
Chương 1122
Chương 1123
Chương 1124
Chương 1125
Chương 1126
Chương 1127
Chương 1128
Chương 1129
Chương 1130
Chương 1131
Chương 1132
Chương 1133
Chương 1134
Chương 1135
Chương 1136
Chương 1137
Chương 1138
Chương 1139
Chương 1140
Chương 1141
Chương 1142
Chương 1143
Chương 1144
Chương 1145
Chương 1146
Chương 1147
Chương 1148
Chương 1149
Chương 1150
Chương 1151
Chương 1152
Chương 1153
Chương 1154
Chương 1155
Chương 1156
Chương 1157
Chương 1158
Chương 1159
Chương 1160
Chương 1161
Chương 1162
Chương 1163
Chương 1164
Chương 1165
Chương 1166
Chương 1167
Chương 1168
Chương 1169
Chương 1170
Chương 1171
Chương 1172
Chương 1173
Chương 1174
Chương 1175
Chương 1176
Chương 1177
Chương 1178
Chương 1179
Chương 1180
Chương 1181
Chương 1182
Chương 1183
Chương 1184
Chương 1185
Chương 1186
Chương 1187
Chương 1188
Chương 1189
Chương 1190
Chương 1191
Chương 1192
Chương 1193
Chương 1194
Chương 1195
Chương 1196
Chương 1197
Chương 1198
Chương 1199
Chương 1200
Chương 1201
Chương 1202
Chương 1203
Chương 1204
Chương 1205
Chương 1206
Chương 1207
Chương 1208
Chương 1209
Chương 1210
Chương 1211
Chương 1212
Chương 1213
Chương 1214
Chương 1215
Chương 1216
Chương 1217
Chương 1218
Chương 1219
Chương 1220
Chương 1221
Chương 1222
Chương 1223
Chương 1224
Chương 1225
Chương 1226
Chương 1227
Chương 1228
Chương 1229
Chương 1230
Chương 1231
Chương 1232
Chương 1233
Chương 1234
Chương 1235
Chương 1236
Chương 1237
Chương 1238
Chương 1239
Chương 1240
Chương 1241
Chương 1242
Chương 1243
Chương 1244
Chương 1245
Chương 1246
Chương 1247
Chương 1248
Chương 1249
Chương 1250
Chương 1251
Chương 1252
Chương 1253
Chương 1254
Chương 1255
Chương 1256
Chương 1257
Chương 1258
Chương 1259
Chương 1260
Chương 1261
Chương 1262
Chương 1263
Chương 1264
Chương 1265
Chương 1266
Chương 1267
Chương 1268
Chương 1269
Chương 1270
Chương 1271
Chương 1272
Chương 1273
Chương 1274
Chương 1275
Chương 1276
Chương 1277
Chương 1278
Chương 1279
Chương 1280
Chương 1281
Chương 1282
Chương 1283
Chương 1284
Chương 1285
Chương 1286
Chương 1287
Chương 1288
Chương 1289
Chương 1290
Chương 1291
Chương 1292
Chương 1293
Chương 1294
Chương 1295
Chương 1296
Chương 1297
Chương 1298
Chương 1299
Chương 1300
Chương 1301
Chương 1302
Chương 1303
Chương 1304
Chương 1305
Chương 1306
Chương 1307
Chương 1308
Chương 1309
Chương 1310
Chương 1311
Chương 1312
Chương 1313
Chương 1314
Chương 1315
Chương 1316
Chương 1317
Chương 1318
Chương 1319
Chương 1320
Chương 1321
Chương 1322
Chương 1323
Chương 1324
Chương 1325
Chương 1326
Chương 1327
Chương 1328
Chương 1329
Chương 1330
Chương 1331
Chương 1332
Chương 1333
Chương 1334
Chương 1335
Chương 1336
Chương 1337
Chương 1338
Chương 1339
Chương 1340
Chương 1341
Chương 1342
Chương 1343
Chương 1344
Chương 1345
Chương 1346
Chương 1347
Chương 1348
Chương 1349
Chương 1350
Chương 1351
Chương 1352
Chương 1353
Chương 1354
Chương 1355
Chương 1356
Chương 1357
Chương 1358
Chương 1359
Chương 1360
Chương 1361
Chương 1362
Chương 1363
Chương 1364
Chương 1365
Chương 1366
Chương 1367
Chương 1368
Chương 1369
Chương 1370
Chương 1371
Chương 1372
Chương 1373
Chương 1374
Chương 1375
Chương 1376
Chương 1377
Chương 1378
Chương 1379
Chương 1380
Chương 1381
Chương 1382
Chương 1383
Chương 1384
Chương 1385
Chương 1386
Chương 1387
Chương 1388
Chương 1389
Chương 1390
Chương 1391
Chương 1392
Chương 1393
Chương 1394
Chương 1395
Chương 1396
Chương 1397
Chương 1398
Chương 1399
Chương 1400
Chương 1401
Chương 1402
Chương 1403
Chương 1404
Chương 1405
Chương 1406
Chương 1407
Chương 1408
Chương 1409
Chương 1410
Chương 1411
Chương 1412
Chương 1413
Chương 1414
Chương 1415
Chương 1416
Chương 1417
Chương 1418
Chương 1419
Chương 1420
Chương 1421
Chương 1422
Chương 1423
Chương 1424
Chương 1425
Chương 1426
Chương 1427
Chương 1428
Chương 1429
Chương 1430
Chương 1431
Chương 1432
Chương 1433
Chương 1434
Chương 1435
Chương 1436
Chương 1437
Chương 1438
Chương 1439
Chương 1440
Chương 1441
Chương 1442
Chương 1443
Chương 1444
Chương 1445
Chương 1446
Chương 1447
Chương 1448
Chương 1449
Chương 1450
Chương 1451
Chương 1452
Chương 1453
Chương 1454
Chương 1455
Chương 1456
Chương 1457
Chương 1458
Chương 1459
Chương 1460
Chương 1461
Chương 1462
Chương 1463
Chương 1464
Chương 1465
Chương 1466
Chương 1467
Chương 1468
Chương 1469
Chương 1470
Chương 1471
Chương 1472
Chương 1473
Chương 1474
Chương 1475
Chương 1476
Chương 1477
Chương 1478
Chương 1479
Chương 1480
Chương 1481
Chương 1482
Chương 1483
Chương 1484
Chương 1485
Chương 1486
Chương 1487
Chương 1488
Chương 1489
Chương 1490
Chương 1491
Chương 1492
Chương 1493
Chương 1494
Chương 1495
Chương 1496
Chương 1497
Chương 1498
Chương 1499
Chương 1500
Chương 1501
Chương 1502
Chương 1503
Chương 1504
Chương 1505
Chương 1506
Chương 1507
Chương 1508
Chương 1509
Chương 1510
Chương 1511
Chương 1512
Chương 1513
Chương 1514
Chương 1515
Chương 1516
Chương 1517
Chương 1518
Chương 1519
Chương 1520
Chương 1521
Chương 1522
Chương 1523
Chương 1524
Chương 1525
Chương 1526
Chương 1527
Chương 1528
Chương 1529
Chương 1530
Chương 1531
Chương 1532
Chương 1533
Chương 1534
Chương 1535
Chương 1536
Chương 1537
Chương 1538
Chương 1539
Chương 1540
Chương 1541
Chương 1542
Chương 1543
Chương 1544
Chương 1545
Chương 1546
Chương 1547
Chương 1548
Chương 1549
Chương 1550
Chương 1551
Chương 1552
Chương 1553
Chương 1554
Chương 1555
Chương 1556
Chương 1557
Chương 1558
Chương 1559
Chương 1560
Chương 1561
Chương 1562
Chương 1563
Chương 1564
Chương 1565
Chương 1566
Chương 1567
Chương 1568
Chương 1569
Chương 1570
Chương 1571
Chương 1572
Chương 1573
Chương 1574
Chương 1575
Chương 1576
Chương 1577
Chương 1578
Chương 1579
Chương 1580
Chương 1581
Chương 1582
Chương 1583
Chương 1584
Chương 1585
Chương 1586
Chương 1587
Chương 1588
Chương 1589
Chương 1590
Chương 1591
Chương 1592
Chương 1593
Chương 1594
Chương 1595
Chương 1596
Chương 1597
Chương 1598
Chương 1599
Chương 1600
Chương 1601
Chương 1602
Chương 1603
Chương 1604
Chương 1605
Chương 1606
Chương 1607
Chương 1608
Chương 1609
Chương 1610
Chương 1611
Chương 1612
Chương 1613
Chương 1614
Chương 1615
Chương 1616
Chương 1617
Chương 1618
Chương 1619
Chương 1620
Chương 1621
Chương 1622
Chương 1623
Chương 1624
Chương 1625
Chương 1626
Chương 1627
Chương 1628
Chương 1629
Chương 1630
Chương 1631
Chương 1632
Chương 1633
Chương 1634
Chương 1635
Chương 1636
Chương 1637
Chương 1638
Chương 1639
Chương 1640
Chương 1641
Chương 1642
Chương 1643
Chương 1644
Chương 1645
Chương 1646
Chương 1647
Chương 1648
Chương 1649
Chương 1650
Chương 1651
Chương 1652
Chương 1653
Chương 1654
Chương 1655
Chương 1656
Chương 1657
Chương 1658
Chương 1659
Chương 1660
Chương 1661
Chương 1662
Chương 1663
Chương 1664
Chương 1665
Chương 1666
Chương 1667
Chương 1668
Chương 1669
Chương 1670
Chương 1671
Chương 1672
Chương 1673
Chương 1674
Chương 1675
Chương 1676
Chương 1677
Chương 1678
Chương 1679
Chương 1680
Chương 1681
Chương 1682
Chương 1683
Chương 1684
Chương 1685
Chương 1686
Chương 1687
Chương 1688
Chương 1689
Chương 1690
Chương 1691
Chương 1692
Chương 1693
Chương 1694
Chương 1695
Chương 1696
Chương 1697
Chương 1698
Chương 1699
Chương 1700
Chương 1701
Chương 1702
Chương 1703
Chương 1704
Chương 1705
Chương 1706
Chương 1707
Chương 1708
Chương 1709
Chương 1710
Chương 1711
Chương 1712
Chương 1713
Chương 1714
Chương 1715
Chương 1716
Chương 1717
Chương 1718
Chương 1719
Chương 1720
Chương 1721
Chương 1722
Chương 1723
Chương 1724
Chương 1725
Chương 1726
Chương 1727
Chương 1728
Chương 1729
Chương 1730
Chương 1731
Chương 1732
Chương 1733
Chương 1734
Chương 1735
Chương 1736
Chương 1737
Chương 1738
Chương 1739
Chương 1740
Chương 1741
Chương 1742
Chương 1743
Chương 1744
Chương 1745
Chương 1746
Chương 1747
Chương 1748
Chương 1749
Chương 1750
Chương 1751
Chương 1752
Chương 1753
Chương 1754
Chương 1755
Chương 1756Nghe Truyện Audio:


Nghe Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn Audio Online

Giới Thiệu:

Chân Linh Đại Lục, hàng ngàn hàng vạn tông môn, cường giả như mây.

Một đệ tử đại gia tộc bởi vì một biến cố kỳ dị mà từ người bình thường trở thành thiên tài, không chỉ cảm nhận trở nên nhạy cảm mà khả năng lĩnh ngộ cũng tăng vọt chỉ cần gặp qua là không thể quên, trở thành một tồn tại biến thái.

Quyết đấu kịch liệt, nhiệt huyết phun trào, thiên tài đỉnh cấp va chạm, võ học trên thế gian không hề có cực hạn, có thể khiến con người phiên giang đảo hải, thông thiên độn địa.

Tất cả đếu có ở Kiếm Đạo Độc Tôn.

Phân chia cảnh giới: Luyện Khí Cảnh, Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh … updating …

Luyện Khí Cảnh chia làm mười tầng , từ tầng một đến tầng mười.

Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ở mỗi một tầng thứ đếu có thêm giai đoạn nối tiếp gọi là đỉnh phong.

Đánh giá chung:
Truyện bên qidian được đánh giá 9,8 điểm/ 10 điểm, tổng số lượt view là 7,6 triệu! Chỉ đơn thuần lượng người đọc và điểm đánh giá đã đủ thấy truyện hot đến thế nào.

Đánh giá của người dịch:
Đảm bảo hay, gây cấn, hấp dẫn, thể loại tu luyện từng bước, thuộc thể loại tu luyện từng bước một đi lên, thuần túy là võ đạo. Tác giả viết khá kỹ, ngôn từ ngắn gọn súc tích không câu chương câu chữ, các tình tiết thắt mở rất hợp lý được tác giả viết cẩn thận chau chuốt. Các trận chiến đấu luôn kịch liệt và hầu như là tiến đến ác liệt, miêu tả chiến đấu rất sống động, hợp lý khiến độc giá khó mà dứt ra được.


Bạn đang đọc truyện Kiếm Đạo Độc Tôn của tác giả Kiếm Du Thái Hư , đây là truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết,Kiếm Hiệp,Cổ Trang,Huyền Huyễn,Audio, Nghe Truyện,. Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ.


Download Truyện:

Đang Cập Nhật

Bình Luận Facebook
Bình Luận Google PlusTAGS: Kiem dao doc Ton, 剑道独尊, Doc Truyen Kiem dao doc Ton, Doc Truyen Kiem dao doc Ton Online, Doc TruyenKiem dao doc Ton Tren Dien Thoai, Kiem dao doc Ton Tron Bo, Kiem dao doc Ton Full, Kiem dao doc Ton Hoan, Kiem dao doc Ton Chuong 1 2 3 4 5 6 7, Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Du Thái Hư đọc truyện Kiếm Đạo Độc Tôn online, đọc truyện Kiếm Đạo Độc Tôn trên di động, Kiếm Đạo Độc Tôn wattpad, Kiếm Đạo Độc Tôn hoàn, Kiếm Đạo Độc Tôn full, doc truyen Kiếm Đạo Độc Tôn, truyen ngan Kiếm Đạo Độc Tôn, Kiếm Đạo Độc Tôn hoàn, Kiếm Đạo Độc Tôn chương cuối, đọc đam mỹ, truyện dài, truyện dài hay, truyện ngắn hay, tiểu thuyết hay, tiểu thuyết tình yêu, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện trên di động, iphone, ipad, Kiếm Đạo Độc Tôn pdf, truyện Kiếm Đạo Độc Tôn audio, download Kiếm Đạo Độc Tôn bản word, Kiếm Đạo Độc Tôn convert, Kiếm Đạo Độc Tôn ebook

TRUYỆN HOT TRONG THÁNGXem thêm...

Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư - Cơ Thủy Linh

Full

Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư - Cơ Thủy Linh

Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Truyện Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn đọc trên trang đọc truyện online, câu chuyện khá thú vị và hấp dẫn, vừa có ...

Đế Tôn - Trạch Trư

Chương 30

Đế Tôn - Trạch Trư

Võ đạo có thể Thông Thần!Võ đạo tu luyện đến Thần Luân cảnh giới, liền có thể luyện tựu Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại - Gia Diệp Mạn

Chương 2

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại - Gia Diệp Mạn

Lần đầu gặp mặt sau năm năm, hắn ném nhẫn cưới của cô, xé rách váy cưới của cô, đem cô vào phòng chứa đồ tối tăm, điên cuồng chiếm đoạt. Tất cả những ngụy ...

Phong Vân - Đan Thanh

Full

Phong Vân - Đan Thanh

Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? bạn là người yêu thích đến điên đảo từng đừng nét khắc họa nhân vật trong bộ truyện tranh Phong-Vân của Mã Vinh Thành ? Nhưng hơn ...

Trời Đất Tác Thành - Tang giới

Full

Trời Đất Tác Thành - Tang giới

Kha Khinh Đằng, lão đại hắc bang, lạnh lùng, nghiện sạch sẽ, và mắc chứng ghét phụ nữ, nhưng Doãn Bích Giới là một trường hợp ngoại lệ của anh.Hai năm trước, Doãn Bích Giới ...

Dược Thần - Ám Ma Sư

Full

Dược Thần - Ám Ma Sư

Dược Thần

Truyện Dược Thần là một truyện khá hấp dẫn của tác giả Ám Ma Sư, truyện được tác giả xây dựng một cách sống động, đầy những điều kì ảo, thực ảo đan xen ...

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi - Chá Mễ Thố

Full

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi - Chá Mễ Thố

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Một tác phẩm nữa của tác giả Chế Mễ Thổ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi là một bộ truyện hay thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình. Nội dung của truyện Quỷ ...

TRUYỆN CÓ THỂ BẠN CHƯA ĐỌC

Miko Và Phép Thuật - Nguyễn Ngọc Quỳnh

Full

Miko Và Phép Thuật - Nguyễn Ngọc Quỳnh

Miko và phép thuật

...

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ - Hỏa Tiểu Huyên

Full

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ - Hỏa Tiểu Huyên

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ mang nội dung hơi hướm chủng điền, trạch đấu, cung đấu. Là truyện xuyên không có nét sủng văn, nam chủ tuyệt đối trong sạch, toàn tâm toàn ý ...

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

Full

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối là tựa truyện ngôn tìnhmang nội dung đầy phiêu lưu, có bối cảnh rộng lớn, liên quan đến rất nhiều thể loại, độc giả cân nhắc trước khi đọc ...

Học Viện Avatar (thế Thần) - Aang

Full

Học Viện Avatar (thế Thần) - Aang

Học Viện Avatar (Thế Thần)

...

Chuyện Tình Tiểu Thư - lamlamtieuthu

Full

Chuyện Tình Tiểu Thư - lamlamtieuthu

Chuyện Tình Tiểu Thư

Truyện Chuyện Tình Tiểu Thư là một truyện hết sức độc đáo và thú vị, truyện là chuyện học đường đầy niềm vui có chút hóm hỉnh, yêu thương nhưng đôi khi lại rất ...

Bảo Vật Giang Hồ - Tô Tố

Full

Bảo Vật Giang Hồ - Tô Tố

Bảo Vật Giang Hồ

Nhân vật nữ chính ngốc nghếch như heo, một nhân vật nam có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm nóng, một nam nhân si tình song bụng dạ nhỏ nhen, một thiếu hiệp ...

Bất Hủ Thần Vương - Lê Thiên

Full

Bất Hủ Thần Vương - Lê Thiên

Bất Hủ Thần Vương

Bạn đang đọc truyện Bất Hủ Thần Vương của tác giả Lê Thiên trên trang đọc truyện online. Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, từ thuở khai thiên lập địa, trãi qua vô tận tuế ...

Tắt Quảng Cáo [X]